BARIS-K9 KÖPEK EĞİTİM MERKEZİ
  YAĞMUR KUŞLARI
 
Haematopus ostralegus0.jpg

BAYAĞI POYRAZ KUŞU

Bayağı poyraz kuşu
(Haematopus ostralegus), poyraz kuşugiller (Haematopodidae) familyasından bir kuş türü.

Özellikler

Büyük açıkça ve gürültülü yağmurkuşu-gibi kuşlardır, siyah ve beyaz kuş tüyü, kırmızı bacakları ve midyeler gibi açık yumuşakçaları parçalamak veya buldukları yer solucanları için kuvvetli geniş kırmızı gagaları vardır. Genç kuşlar, daha kahverengidir, beyaz bir boyun yakası ve daha soluk bir gagası vardır. Uçuşta, kanatlardaji ve kuyruktaki beyaz yamalarla, başka türlü siyah üst parçalarla ve beyaz alt parçalarla yanlış anlaşılamazdırlar.

Yuva

Yuva, kıyıda veya içerilerde çakıllı adalarda çakıl taşlarında yalın bir kazımasıdır. 2-4 yumurta koyulur. Yumurta ve civcivler, büyük ölçüde gizlidir.

Ötüşleri ayırıcı bir yüksek düdük sesi gibidir.Blackwingedstilt.jpg

BAYAĞI UZUNBACAK

Bayağı uzunbacak (Himantopus himantopus), kılıçgagagiller (Recurvirostridae) familyasından bir kuştürü.

33-36 cm büyüklüğündedirler. Uzun pembe bacakları, uzun ince siyah bir gagası ve koyu bir başlık ve koyu bir arkayla çoğunlukla beyazdırlar.

Habitat kaybı yüzünden tehlikededirler. Hawaiian adalarında üreme gösteren tek kıyı kuşudur. Uzunbacak, AEWA sözleşmesinde yer alan kuşlardan biridir.Recurvirostra avosetta ryc.jpg

BAYAĞI KILIÇGAGA

Erişkinlerin, bir siyah başlığın dışında kuş
tüyü beyazdır ve kanatlarda ve arkada siyah yama vardır. Uzun yukarıya dönük gagaları ve uzun mavimsi bacakları vardır. Çocuk kuşlarda, erişkinin siyah olduğu yerler kahverengidir ve çocuğun beyaz kuş tüyü, çoğunlukla daha gri yamalarla lekelidir.

Habitat ve beslenme

Üremehabitatı, hafif tuzlu suyla sığ göllerdir ve yalın çamur açıktır. Açık yerde çoğunlukla küçük gruplarla yuva yaparlar. 3-5 yumurta, doldurulmuş bir kazımaya veya bitki yaşamının bir yığınına koyulur. Yumurtalar yeşil, siyah beneklidir. Bu kuşlar, sığ hafif tuzlu suda veya çamur dairelerinde, suda kenardan kenara gagalarıyla yiyecek ararlar. Onlar çoğunlukla, kabuklular ve böcekleri yerler.

Ötüşleri gürültülü bir klute-klute-klutedir.Burhinus oedicnemus.jpg

BAYAĞI KOCAGÖZ

Bayağı kocagöz (Burhinus oedicnemus),
kocagözgiller (Burhinidae) familyasından bir kuştürü.

Özellikler

Orta büyüklükte olup, güçlü siyah ve sarı-siyah gagaları, onlara bir "sürüngen" görünüşü veren büyük sarı gözler ve gizli kuş tüyleri vardır.

Bilimsel adını, uzun sarı veya yeşilimsi bacaklarda çıkık eklemlerden alır.

Davranış

Bu tür bazı yalın yerlerle kuru açık habitatları tercih eder. Büyük ölçüde gececildirler. Yiyecekleri, böcekler ve diğer omurgasız hayvanlardır. Ayrıca kertenkeleleri de yerler. Yere 2-3 yumurta koyar.

Yayılış

Güney Avrupa, kuzey Afrika ve güneybatı Asya'da meydana gelirler. Yazın ılımlı Avrupa ve onun sahasının Asyalı parçalarında göçmendir, kışı ise Afrika'da geçirir.

Mısır'da, melodik şarkısı geceleyin duyulur ve kuş neredeyse asla görülmez.Raczak ryc.jpg

ÇÖL KOŞARI

Çöl koşarı (Cursorius cursor), bataklık kırlangıcıgillerfamilyasına ait bir kuştürü.

Diğer yağmukuşlarıyla aynı sınıfta yer alsada, bu kuşlar açık ve kurak arazilerde, tercihen, avları olan böcekleri yerde koşarak avlayabilecekleri yarı çölümsü alanlarda bulunurlar.

Kanarya Adaları, kuzey Afrika ve güneybatı Asya'da bulunurlar. Onların iki yumurtası, bir yer kazımasına koyulur. Kısmen göçmendirler, kuzey ve kuzeybatı kuşları, Hindistan, Arabistan'da ve Sahra Çölü'nün güney kenarının karşısında kışı geçirir.

Onlar, üreme sahasının kuzeyinde nadirdir, ama uzakta Finlandiya, İrlanda ve büyük Britanya'da meydana gelmiştir.

Uzun bacaklar ve uzun kanatları var. Onların, ufakça aşağı eğilmiş gagaları var. Taç ve ense gridir ve, siyah bir göz çizgisi ve beyaz bir kaş bölgesi vardır.

Uçuşta bu türün kuşları, gevşek kanat darbeleri, sivri uçlu kanatlarıyla ve koyu kanat altlarıyla Glareola cinsi türlerine benzerler.Glareola pratincola02.jpg

BATAKLIK KIRLANGICI

Bataklık kırlangıcı (Glareola pratincola), bataklık kırlangıcıgiller (Glareolidae) familyasına ait bir kuştürü.

Avrupa, güneybatı Asya ve Afrika'nın daha ılık parçalarında bulunur. 2 — 4 yumurtayı yere koyarlar. Göçmendirler, tropikal Afrika'da kışı geçirirler ve üreme sahasının kuzeyinde nadirdirler. Büyüklükleri 24–28 cm kanat açıklıkları ise 60–70 cmdir. Havayla ilgili beslenmeye adapte olan kısa bir gagası, kısa bacaklar, uzun sivri uçlu kanatlar, uzun çatallı bir kuyruğu vardır. Arka ve baş kahverengidir ve kanatlar daha koyu uçuş tüyleriyle kahverengidir. Karın beyazdır. Kanat altları kestane rengidir.Naumann Glareola pratincola Glareola nordmanni.jpg

KARA KANATLI BATAKLIK KIRLANGICI

Karakanatlı bataklıkkırlangıcı (Glareola nordmanni), bataklık kırlangıcıgillerfamilyasına ait bir kuştürü.

Güneyde doğu Avrupa ve güneyde batı Asya'nın daha ılık parçalarında bulunur. Onlar 2-4 yumurtasını, yere koyarlar. Göçmendirler, tropikal Afrika'da kışı geçirirler ve kuzeyde veya üreme sahasının batısında nadirdirler. 24-28 cm uzunluğunda, kısa bacakları, uzun sivri uçlu kanatları ve uzun çatallı kuyruğu olan bir kuştur. Havayla ilgili beslemeye bir adapte olmuş kısa bir gagası vardır. Arka ve baş kahverengidir ve kanatlar siyah uçuş tüyleriyle kahverengidir. Karın beyazdır ve kanat altları siyahtır. Bataklık kırlangıcıdan biraz daha büyüktür ve daha kısa-kuyruklu ve daha uzun bacaklıdır.Charadrius dubius 4 (Marek Szczepanek).jpg

HALKALI KÜÇÜK CILIBIT

Halkalı küçük cılıbıt (Charadrius dubius), 14-15 cm boyunda, yaşam alanları sulak alanlar ve deniz kıyıları olan Charadriidaefamilyasına ait bir kuş türü. Kumlu ve çakıllı göl kenarlarında görülebilir. Boynunu çevreleyen siyah halka sayesinde çok kolay tanınır. Uçuşu bir yarasanınkine benzer.

KOLYELİ BÜYÜK YAĞMURCUN

Özellikleri

Küçük bir tür olup, 17-19.5 cm büyüklüğünde, 35-41 cm kanat açıklığındadır. Gri-kahverengi arkaları ve kanatları, beyaz karnı ve siyah bir boyun bandıyla beyaz bir göğsü vardır.

Kahverengi bir başlığı, beyaz bir alnı, gözlerini ve portakal rengi ve siyah gaganın etrafında siyah bir maskesi vardır. Bacaklar portakal rengidir. Genç bireyler erişkinlerden daha soluk renklere sahiptir, çoğunlukla tamamlanmamış gri-kahverengi göğüs bandı, koyu bir gaga ve soluk sarımsı gri bacakları vardır.Akça cılıbıt

AKÇA CILIBIT

Akça cılıbıt (Charadrius alexandrinus), yağmurcungiller (Charadriidae) familyasına ait bir kuştürü.

Büyüklükleri 15-17 cmdir. Üst parçaları grimsi kahverengi ve alt parçaları ile bütün kuş tüyleri beyazdır. Göğüs işaretleri, yaz erişkinlerinde siyahtır, aksi takdirde kahverengidir. Bacaklar siyah renklidir. Uçuşta, uçuş tüyleri, kuvvetli beyaz bir kanat barıyla siyahımsıdır.

Halkalı cılıbıt veya Charadrius semipalmatus türlerine benzer olup, daha uzun bacaklı ve daha ince gagalıdır.

Dünyanın, güney Avrupa'dan Japonya'ya ve Peru, Şili, güney ABD ve Karayipler'de en astropikal ve tropikal parçalarda görülürler.Moğol cılıbıtı

MOĞOL CILIBITI

Moğol cılıbıtı (Charadrius mongolus), yağmurcungillerfamilyasına ait bir kuştürü.

Bu bodur cılıbıt, uzun bacaklı ve uzun gagalıdır. Üereme dönemi erkeklerinin, gri arkaları ve beyaz, alt parçaları vardır. Göğüs, alın ve ense kestane rengi olup siyah bir göz maskesi vardır. Bacaklar koyu ve gaga siyahtır. Sade bir yer kazımasında yuva yapar ve üç yumurta koyar. Bütün kuş tüyleriyle bu tür, Büyük cılıbıta çok benzerdir.

Bu tür kuvvetle göçmendir, doğu Afrika, güney Asya ve Avustralya'da kumlu plajlarda kışı geçirirler.Erkek

DAĞ CILIBITI

Dağ cılıbıtı (Charadrius morinellus), yağmurcungiller (Charadriidae) familyasına ait bir kuştürü.

Sade bir yer kazımasında yuva yapar, ve 2-4 yumurta koyar. Bu tür, göçmendir, İran'a Fas'tan kuzey Afrika'nın karşısında dar bir kuşakta doğu yönünde kışı geçirirler. Kış habitatı, yarı çöldür. Altın yağmurcundan daha küçüktürler. Salyangozlar ve solucanlar ve kabuklu deniz hayvanı gibi böcekler ve diğer küçük omurgasız hayvanlarla beslenirler. Bacakları sarı, kısa gagası ise siyahtır.Pluvialis fulvaUSFWS003413A.jpg

KÜÇÜK ALTIN YAĞMURCUN

Küçük altın yağmurcun (Pluvialis fulva), yağmurcungillerfamilyasına ait bir kuştürü.

Üreme dönemi erişkini 23-26 cm büyüklüğünde, taç, arka ve kanatlarda altın ve siyah renklerin seçildiği bir kuştur. Onların yüzü ve boynu, beyaz bir sınırla siyahtır; siyah bir göğüs ve koyu bir sağrısı vardır. Bacaklar siyahtır. Kışta, siyah kaybolur ve bundan sonra sarımsı bir yüzü ve göğsü ve beyaz alt parçaları vardır. İki diğer altın renkli yağmurcuna benzer, Altın yağmurcun ve Amerika altın yağmurcunu. Göçmendirler, kışı güney Asya ve Avustralya'da geçirirler. Habitatı, en kuzeydeki Asya'dan batı Alaska'ya arktik tundradır. Onlar, kuru açık bir alanda yerde yuva yaparlar. Böcekler ve kabukluları yer, aynı zamanda küçük yumuşak meyveleride yerler.Pluvialis dominica1.jpg

AMERİKAN ALTIN YAĞMURCUNU

Amerika altın yağmurcunu (Pluvialis dominica), yağmurcungillerfamilyasına ait bir kuştürü.

Erişkinlerin, taç, arka ve kanatlarında altın rengi ve siyah renk seçilir. Onların yüzü ve boynu, beyaz bir sınırla siyahtır; siyah bir göğüs ve koyu bir sağrısı vardır. Bacaklar siyahtır. İki diğer altın renkli yağmurcuna benzer, Altın yağmurcun ve Küçük altın yağmurcun. Amerika altın yağmurcunu, Altın yağmurcundan daha küçük, daha zayıf ve nispeten daha uzun-bacaklı, hem de, koltuk altı tüyleri beyazla kaplıdır. Onlar, böcekler ve kabukluları yer, aynı zamanda küçük yumuşak meyveleride yerler. Habitatı, kuzey Kanada ve Alaska'dan arktik tundradır. Onlar, kuru açık bir alanda yerde yuva yapar. Göçmendirler, ve kuzey Güney Amerika'da kışı geçirirler.Pluvialis apricaria1.jpg

ALTIN YAĞMURCUN

Altın yağmurcun (Pluvialis apricaria), yağmurcungillerfamilyasına ait bir kuştürü.

Üreme dönemi erişkinlerinin taç, arka ve kanatlarında altın rengi ve siyah seçilir. Onların yüzü ve boynu, beyaz bir sınırla siyahtır; siyah bir göğüs ve koyu bir sağrısı vardır. Bacaklar siyahtır. Kışta, siyah kaybolur ve bundan sonra sarımsı bir yüzü ve göğsü ve beyaz alt parçaları vardır. Onlar, böcekler ve kabukluları yer, aynı zamanda küçük yumuşak meyvelerle de beslenebilirler. Onların habitatı, Avrupa ve batı Asya'nın en kuzeydeki parçalarında kır ve tundradır.Erişkin yaz tüyleri

GÜMÜŞ YAĞMURCUN

Gümüş yağmurcun (Pluvialis squatarola), yağmurcungillerfamilyasına ait bir kuştürü.

Bahar ve yazda (Geç Nisan veya Mayıs-Ağustos), erişkinlerin, arka ve kanatlarında siyah ve beyaz benekler yazı seçilir. Yüz ve boyun, beyaz bir sınırla siyahtır; onların, siyah bir göğüs ve beyaz bir sağrısı vardır. Kuyruk, siyah bir bar ile beyazdır. Gaga ve bacaklar siyahtır. Kuru açık bir tundrada yerde yuva yaparlar; yuva, sığ bir çakıl kazımasıdır. Onlar, neredeyse dünya boyunca kıyıyla ilgili alanlara kışın göç ederler. Yiyecek, küçük yumuşakçalar, deniz halkalı solucanları, kabuklular ve böceklere dayanır.TAUZoo eman061.JPG

DİKEN KANAYLI KIZ KUŞU

Diken kanatlı kız kuşu (Vanellus spinosus), yağmurcungiller (Charadriidae) familyasına ait bir kuştürü.

Doğu Akdeniz'in etrafında, ve alt Sahra Çölü'nden geniş bir bantta Arabistan'a, batı Afrika'ya görülür. Yunan ve Türk kuşları göçmendir ama diğer populasyonlar yerleşiktirler. Dikkat çekici ve yanlış anlaşılmazdırlar. Onlar, siyah taç, göğüs, ön boyun çizgisi ve kuyrukla orta-boyutlarda kuşlardırlar. Yüz, boynun kalanı ve karın beyazdır ve kanatlar ve arka açık kahverengidir. Gaga ve bacaklar siyahtır. Yerden seçilen böcekler ve diğer omurgasız hayvanlarla beslenirler. Onlar bir yer kazımasına iki lekeli sarımsı yumurta koyarlar.White tailed Lapwing I IMG 9928.jpg

AK KUYRUKLU KIZ KUŞU

Ak kuyruklu kız kuşu (Vanellus leucurus), yağmurcungiller (Charadriidae) familyasına ait bir kuştürü.

Bu zarif orta boyutlardaki kızkuşu, uzun-bacaklı ve uzun-gagalıdır. Çok sığ sudan çoğunlukla yüzeyden böcekler ve diğer küçük avları seçerler. Erişkinler, kahverengi bir arka ve ön boynu ince dik kuşlardır, soluk bir yüz ve gri göğüsleri vardır. Uzun sarı bacakları, saf beyaz kuyruğu ve ayırıcı kahverengisi, beyaz ve siyah kanatlar, bu türü yanlış anlaşılamaz yapar. Genç kuşların, pullu bir arkası var, ve kuyrukta bazı kahverengiler gösterebilirler.Vanelus gregarius.jpg

SÜRMELİ KIZ KUŞU

Sürmeli kız kuşu (Vanellus gregarius), yağmurcungillerfamilyasına ait bir kuştürü.

Rusya ve Kazakistan'da açık otlakta görülürler. Üç-beş yumurtayi bir yer yuvasına koyarlar. Böcekler ve diğer küçük avlarını otlak veya tarım arazisinden seçerler. Orta büyüklükte, uzunca siyah bacaklı ve kısa siyah gagalıdırlar. Yaz erişkinlerinin, gri arkaları ve göğüsleri, koyu renk karın ve beyaz kuyrukları vardır. Başın, siyah bir taç ve göz çizgisiyle göz alıcı bir deseni vardır. Üst boyun, koyu sarı renklidir. Kış erişkinlerinin, daha az ayrı bir baş deseni, ufakça daha kahverengi arka ve göğüs ve beyaz karnı vardır.Kiebitz 050513 Ausschnitt.jpg

BAYAĞI KIZ KUŞU

Bayağı kız kuşu (Vanellus vanellus), 28-31 cm. boyunda Yağmurcungiller (Charadriidae) familyasına ait sulak alanlar ve tarlalarda yaşayan bir kuş türü.

Çayırlarda da sıkça rastlanır. Kanat açıklıkları 67-72 cm kadardır. Uzaktan siyah-beyaz bir kuş gibi görünür. Sırtı ve kanat üstü koyu yeşil, karnı beyazdır. Üreme döneminde uçarken akrobatik hareketler yapar. Kendine özgü, kelebeğinkine benzer bir uçuşu vardır. Yeri kazıyarak 3-4 yumurta bırakırlar.Knot feeding.jpg

BÜYÜK KUM KUŞU

Büyük kum kuşu (Calidris canutus), çullukgiller (Scolopacidae) familyasından bir kumkuşu türü.

Erişkin kuşlar 23-26 cm büyüklüğünde, 47-53 cm kanat açıklığına sahiptir. Kısa koyu bacakları, orta büyüklükte ince koyu gagaları vardır. Kışın kuş tüyü, düzenlice soluk gri görülür. canutus, islandica ve piersmai en koyu alt türlerdir. rogersi nin roselaari veya piersmai den daha açık bir karnı vardır ve rufa içlerinde en açık tüyleri olan alt türdür. Ağırlıkları, alttüre göre değişir ama 100 ve 200 g.in arasındadır. Göçten önce ağırlıklarını ikiye katlayabilirler.Calidris-alba-001.jpg

AK KUM KUŞU

Ak Kumkuşu (Calidris alba - İng. Sanderling), çullukgiller (Scolopacidae) familyasından genellikle kumlu deniz kıyılarının siyah bacaklı, siyah, kısa, kalınca ve düz gagalı, beyaz karınlı ve küçük bir kıyı kuşutürü.

Boyu 200-210 mm'dir. Küçük guruplar halinde beslenirken çok aktiftir. Kışın üst tarafı açık gri, alt tarafı ise beyazdır. Kanatları daha koyu siyahtır ve beyaz geniş bir kanat çizgisi vardır. Gencinin üst tarafı daha koyu desenlidir. İlkbahar ve sonbaharda başı, göğsü ve sırtı değişken kızıllık ve koyulukta ve kirli-gümüş rengi harelidir; alt tarafı her zaman beyazdır. Uçuş esnasında sesi kısa ve sert bir ‘kit’.

Açıklama

Bu türden olgun olanlarının uzunluğu 18-20 cm'dir. Kendi ağırlıkları ise 40-100 gr arasında değişir.Bu kuş kışın çok bulunur.Yazın da yüzü ve boğazı kiremit kırmızısı olur.Yavruları siyah-beyaz ,süslü ve yetişkinden daha fazla kontrast gösterir.Littlestint86.jpg

KÜÇÜK KUM KUŞU

Küçük kumkuşu (Calidris minuta), çullukgiller (Scolopacidae) familyasından bir kumkuşu türü.

Çok küçük bir kumkuşudur. ArktikAvrupa ve Asya'da görülürler, uzun mesafe göçmenleridirler, kışı güneyde Afrika ve güney Asya geçirirler. Ara sıra nadiren Kuzey Amerika'da görülürler. Kışın toplu halde yaşarlar, kıyısal çamurlu arazilerde veya iç bölge küçük göllerinin kenarlarında bazen diğer Calidris türleri, özel olarak kara karınlı kumkuşu ile büyük sürüleri oluştururlar. İyi koyulukta gagası, koyu bacakları ve çabuk hareketleri vardır. Ötüşü tiz bir "stit" tir. Kış kuş tüyünde ayırtetmek zordur. Yavruların soluk taç çizgileri ve pembemsi bir göğsü vardır. 3-5 yumurtayı koydukları yuvaları basit bir yer kazımasıdır. Çok eşlidirler, erkek ve dişi ayrı kuluçkaya yatabilir. Çamurun içinden seçtikleri küçük omurgasız hayvanlarla beslenirler.Calidris temminckii 2 (Marek Szczepanek).jpg

SARI BACAKLI KUM KUŞU

Sarı bacaklı kum kuşu (Calidris temminckii), çullukgiller (Scolopacidae) familyasından bir kumkuşu türü.

Yerde kazarak yaptıkları yuvaya 3-4 yumurta koyarlar. Kuvvetli göçmendirler, tropikal Afrika ve güney Asya'da tatlısularda kışı geçirirler. Çok küçüktürler, büyüklükleri 13.5-15cm kadardır ve büyüklük olarak küçük kum kuşuna benzerler. Küçük kum kuşundan daha kısa bacaklı ve daha uzun kanatlıdırlar. Bacakları sarı renkli ve dış kuyruktüyleri beyazdır oysa küçük kumkuşunun bacakları koyu renk, dış kuyruk tüyleri ise gridir.

İkili adlandırmaya göre Caladris ait olduğu cins taksonundan, temminckii ise HollandalıdoğabilimciCoenraad Jacob Temminck'e ithafen koyulmuştur.Calidris ferruginea (Marek Szczepanek).jpg

KIZIL KUM KUŞU

Kızıl kum kuşu (Calidris ferruginea), çullukgiller (Scolopacidae) familyasından bir kumkuşu türü.

Kara karınlı kumkuşundan biraz daha büyük ve daha zariftir. Daha uzun siyah bacakları, biraz daha uzunca ve aşağıya doğru daha düz biçimde uzanan kıvrık bir gagası vardır. Sonbaharda gencinin (en yaygın olduğu yer Batı Avrupa’dır) üst tarafı pullu desenli ve grimsi, göğsü lekesiz ve şeftali sarısıdır; ortası koyu olmayan kuyruğunun üst tarafında beyaz bir bant bulunur. İlkbahar giysisindeki erişkini koyu kırmızımsı, gözünün çevresi beyaz, sırtı ise daha gridir. Sonbaharda erişkini lekeli kırmızı ve gridir. Sesi trilli ve yumuşak bir ‘çir-rıp’
 


Calidris alpina.jpg

KARA KARINLI KUM KUŞU

Kara karınlı kum kuşu (Calidris alpina), çullukgiller (Scolopacidae) familyasından küçük ve oldukça yuvarlak omuzlu bir kıyı kuşutürü

İnce ve aşağı doğru hafifçe kıvrık bir gagası, ince ve koyu bacakları, ince bir kanat çizgisi ve yanları beyaz olan koyu renk bir kuyruk sokumu vardır. Tek başına, küçük ya da büyük gruplar halinde bulunabilir. Kışın erişkinleri gri-kahverengidir, sık çizgili ve gri-uçuk kahverengi göğsü vardır, alt tarafı beyazdır. Yazın erişkinin üst tarafı siyah ve uçuk kahverengi çizgiler içeren, değişken derecede kızıl renktedir, başı daha gri, göğsü sık çizgilidir ve koyu siyah bir karın lekesi bulunur. Genci açık kahverengidir, üst tarafı kızıl ve siyah, kafası ve göğsü ise uçuk kahverengidir, sırtında krem rengi çizgiler vardır, alt tarafı beyazdır ve böğründe lekeli siyah çizgiler bulunur. Sesi cılız, boğuk ve ıslığımsı bir ‘triii’; ötüşü ise titrek ve mırıldamaya benzer bir ıslıktan ibarettir.White-rumped Sandpiper.jpg

AK SOKUMLU KUM KUŞU

Özellikleri

Erişkinlerin siyah bacakları ve küçük, ince, koyu renk bir gagası vardır. Gözlerinin üzerinde beyaz bir çizgisi vardır. Bu kuşlar, uçuşta uzun kanatlarını gösterirler. Bu türün yukarı kısmı kış kuş tüylerinde soluk gridir.

En iyi teşhis özelliklerinden biri, kuş yerde olduğu zaman kuyruğunun ötesine uzanan uzun kanatlarının olmasıdır.

Davranış

Bitki yaşamında genellikle iyi gizlenen yerde yuva yaparlar. Bu kuşlar, çamurlu araziler veya tundrada araştırarak veya sığ suda görüş ile yiyeceklerini alırlar. Çoğunlukla, böcekler, yumuşakçalar ve deniz solucanlarını hem de bazı bitki materyallerini yerler.

Yayılış

Onların üreme habitatı, Kanada ve Alaska'da arktik adalarda kuzey tundralardır. Onlar, uzun mesafe göçmenidirler, kuzey Güney Amerika'da kışı geçirirler. Batı Avrupa'da nadir ama düzenli görülen serserilerdirler.Pectoral-Sandpiper007.jpg

ÇİZGİLİ KUM KUŞU

Çizgili kum kuşu (Calidris melanotos), çullukgiller (Scolopacidae) familyasından bir kumkuşu türü.

Kuzeydoğu Asya ve Kuzey Amerika'nın bataklıklı tundrasında görülürler. Göçte ve kışta, tipik olarak, tatlı su habitatlarında bulunurlar. Çoğunlukla, eklem bacaklıları ve diğer omurgasız hayvanları yerler. Uzun mesafe göçmenidirler. Bu tür yerde yuva yapar ve dört yumurta koyar. İrice yaz erkeğinde en kahverengi ve kışta en gri olmak üzere gri-kahverengi bir arkaları vardır. Göğüsleri gridir. Bacaklar sarımsıdır. Bu tür, göğüs deseni, daha zayıf kaş bölgesi ve daha gri taç ile Calidris acuminata türünden ayrılır.Limicola falcinellus.jpg

SÜRMELİ KUM KUŞU

Sürmeli kum kuşu (Limicola falcinellus), çullukgiller (Scolopacidae) familyasından bir kumkuşu türü.

Yerede kazıyarak açtıkları yuvalarına 4 yumurta koyarlar. Göçmendirler. Yüksek ölçüde toplu halde yaşarlar, diğer Calidris türleri, özel olarak kara karınlı kumkuşu ile büyük sürüleri oluştururlar. Bataklıklar ve kıyıda yumuşak çamurda yiyeceklerini ararlar. Çoğunlukla, böcekler ve diğer küçük omurgasız hayvanları yerler. Kara karınlı kumkuşundan ufakça daha küçük, ama daha uzun daha düz bir gagayla daha kısa bacaklara sahiptirler. Üreyen erişkin, koyu gri desenli üst parçalara ve beyaz, göğüste siyahımsı işaretleri olan alt parçalara sahiptir. Soluk bir taç çizgisi ve kaş çizgisi vardır.


Kampfläufer 2007-06-08 118.jpg

DÖVÜŞKEN KUŞ

Özellikleri

Erkekler dişilerden daha büyüktür. Genellikle uzunca sarımsı bacakları vardır ve uçuşta kuyruk kenarlarındaki beyaz ovalleri gösterirler. Erkekler 29-32 cm büyüklüğüne, 54-60 cm kanat açıklığına sahiptirler. Dişiler ise 22-26 cm büyüklüğünde, 46-49 cm kanat açıklığına sahiptirler. Dişileri yukarıları yeşil-kahverengi, aşağılarıda beyazdır. Kışın, her iki eşeyinde yukarısı soluk gridir ve aşağısı beyazdır sadece boyutları ile ayırt edilebilirler. Genç kuşların, daha kahverengi daha pullu üst parçaları vardır ve aşağıları kahverengimsi sarı rentedir.

Yuva

Yuvaları yerde yaparlar, iyi gizlerler ve 3-4 yumurta koyarlar. Dişiler, yuvayı yalnız yaparlar ve bütün ana babaya ait özeni sağlarlar.

Yayılış

Göçmendirler, kışı güney ve batı Avrupa'da, Afrika'da ve Hindistan'da geçirirler. Yüksek ölçüde toplu halde yaşarlar. Kuzey Amerika'da nadir bir göçmendirler.Lymnocryptes minimus (Marek Szczepanek).jpg

KÜÇÜK SU ÇULLUĞU

Küçük su çulluğu (Lymnocryptes minimus), çullukgiller (Scolopacidae) familyasından bir kumkuşu türü.

Göçmendirler, Büyük Britanya, Atlantik ve Akdeniz'e ilişkin kıyıyla ilgili Avrupa, Afrika'da ve Hindistan'da kışı geçirirler. Erişkinler, su çulluğundan daha küçüktür, ve göreli olarak daha kısa gagaları vardir. Kanatlar, sivri uçlu ve dardır, ve arkasındaki sarı çizgiler uçuşta görünürdür. Göz boyunca koyu bir çizgisi vardır. Yumuşak çamurda yiyeceklerini ararlar. Çoğunlukla, böcekler ve yer solucanlarını yerler. Habitatlarinda iyi kamufle oldukları için görmek zordur.Gallinago media.jpg

BÜYÜK SU ÇULLUĞU

Büyük su çulluğu (Gallinago media), çullukgiller (Scolopacidae) familyasından bir su çulluğu türü.

Habitatları, kuzey doğu Avrupa ve kuzey batı Rusya'da kısa bitki yaşamıyla bataklıklar ve ıslak çayırlardır. Göçmendirler, Afrika'da kışlarlar. Yumuşak çamurda araştırıp bulduklarını yerler. Çoğunlukla, böcekler ve yer solucanları ayrıca ara sıra bitkisel materyallerlede beslenirler. Uzunlukları 26-30 santimetre ve 42-50 santimetre kanat açıklığında olup erişkinler, su çulluğundan ufakça daha büyüktür, ama çok daha hacimli ve daha kısa bir gagası vardır. Göz boyunca koyu bir çizgisi vardır.BartailedGodwit24.jpg

KIYI ÇAMUR ÇULLUĞU

Özellikleri

Göreli olarak kısa bacaklı bir türdür. Gaga-kuyruk uzunluğu, 37-41 cm, kanat açıklığı 70-80 cmdir. Erkekler, dişilerden daha küçüktür ama; erkekler, 190-400 g, dişiler ise 260-630 gdır, hem de boyutları bazı bölgesel değişmeler gösterir. Erişkinin, mavi-gri bacakları ve çok uzun koyu, hafif yukarı doğru kıvrılmış ve pembe uçlu bir gagası vardır.

Beslenme

Çamurlu arazilerde veya bataklıklarda yiyecek araştırırlar. Kısa bitki yaşamında, gördükleri böcekleri alabilirler. Çoğunlukla, böcekler ve kabukluları yerler ama sucul bitkilerin parçalarını da yiyebilirler.

Yaşam alanı

Habitatları, arktik Avrupa, Asya ve batı Alaska'nın açık tundralarıdır. Genellikle kısa bitki yaşamında yerde yuva yaparlar.Carl Seitz Waldschnepfe.jpg

AVRASYA ÇULLUĞU

Özellikleri

Yetişkinler 33-38 cm boyunda olup, 6-7 cm düz bir gagası vardır. 55-56 cm kanat genişliğine sahiptir. Çulluğun vücudu üstte tarçın rengi olup alta ise gridir. Başının yukarısında geniş gözleri yer alır .Bacakları kısa ve pembemsidir.

Trakya bölgesinde Yelve ve Gagalı olarak bilinir. Boynu ve kuyruğu kısa gövdesi ise oldukca dolgun olup uçarken kaba bir görüntü sergiler. Sakin bir orman kuşudur.

Beslenme

Çulluklar genellikle toprak kurtları,böcekleri ve bitkisel maddeleri yer. Gagalarıyla yumuşak toprağı karıştırarak veya çamurlu toprağa sokarak uzun dilleriyle kurtcukları bulup yerler. Akşam alaca karanlığında ormandar çıkar ve az ağaçlıklı bölgeler ve dere kenarlarına gelerek beslenir.

Üreme

Dişi çulluk kök diplerinde,çalılar arasında toprağı yuva olacak biçimde çukurlaştırır.

İçine kuru ot ve yumuşak malzemeler koyar.Buraya dört adet yumurta bırakarak kuluçkaya yatar. Kuluçka süresi yaklaşık 20-22 gündür. Yumurtalar yuvarlak renkleri mat olup, pas ve kahverengi karışımıdır. Çulluklar senede bir defa kuluçkaya yatar. Çünkü ikinci seferde çıkacak yavrular göç etmeye hazır hale gelemeyecektir. Yavrular 4-5 hafta sonra uçar hale gelir.

Dağılımı

Bu çulluk türü ılıman bölgelerin çoğunda ve Asya-Avrupa Kuzey kutbu altında bulunur. Kuzey Asya grubu güney Avrupa'ya ve güney Asya'ya sırasıyla göç eder. Daha yumuşak iklime sahip olan batı Avrupa ülkeleri kuşların yerleşim yeridir. Bu kuş Yeni Dünya'daki yaşayan Amerika çulluğu ile aynı olmakla birlikte biraz daha ufaktır.Limosa limosa.jpg

ÇAMUR ÇULLUĞU

Çamur çulluğu (Limosa limosa), çullukgiller (Scolopacidae) familyasından bir çulluk türü.

Erişkinin, mavi-gri bacakları ve çok uzun düz ve dibi pembe bir gagası vardır. Genellikle kısa bitki yaşamında yerde yuva yaparlar ve 3-6 yumurta koyarlar.

Göçmendirler. Çamurlu arazilerde veya bataklıklarda yiyecek araştırırlar. Kısa bitki yaşamında, gördükleri böcekleri alabilirler. Çoğunlukla, böcekler ve kabukluları yerler ama sucul bitkilerin parçalarını da yiyebilirler. Kıyısal Kıyı çamur çulluğuna göre tatlısuda bulunma ihtimalleri daha fazladır.Avrupalı alt tür Numenius phaeopus phaeopus

SÜRMELİ KERVAN ÇULLUĞU

Sürmeli kervan çulluğu (Numenius phaeopus), çullukgiller (Scolopacidae) familyasından bir çulluk türü.

Büyük bir kuş olup 37-45 cm kadardır. Çoğunlukla grimsi kahverengidir, beyaz bir arka ve kıç (Alt tür N.p. phaeopus ve N.p. alboaxillaris sadece) ile düzgün uzun eğik bir gagaya (Erişkin dişide en uzun) sahiptir. Belirgin bir göz çizgisi vardır. Genellikle ihtiyatlı bir türdür.

Bu tür, yumuşak çamurda küçük omurgasız hayvanları araştırır ve küçük yengeçler ile benzerlerini seçerek yüzeyden avlanırlar. Göçten önce küçük yumuşak meyveler diyetlerinin önemli bir parçasıdır.

Uçuşta, beyaz kanat astarları ile siyah kenarlarla Limosa haemasticadan ayrılabilirler.Slender-billed curlew (Naumann).jpg

KÜÇÜK KERVAN ÇULLUĞU

Küçük kervan çulluğu (Numenius tenuirostris), çullukgiller (Scolopacidae)familyasından bir çulluktürü.

Orta büyüklükte olup 36–41 cm kadardır. Kanat açıklığı ise 77–88 cmdir. Büyüklük olarak Sürmeli kervan çulluğu gibi olsa da tüyleri açısından Bayağı kervan çulluğuna benzerdir. Üreme dönemi erişkininin yukarısı çoğunlukla grimsi kahverengidir. Beyazımsı ve daha açık arkası vardır. Alt parçalar beyazımsı olup koyu kahverengi fazlaca çizgilidir. Böğürlerinde yuvarlak veya kalp-şekilli noktalar vardır.Üreme döneminde olmayan kuş tüyü benzerdir ama daha az böğür noktası vardır.Numenius arquata.jpg

BAYAĞI KERVAN ÇULLUĞU

Bayağı kervan çulluğu (Numenius arquata), çullukgiller (Scolopacidae) familyasından bir çulluk türü.

Büyüklükleri 50-57 cm kadardır. Yaklaşık 1 metrelik kanat açıklığına sahiptirler. Afrika, güney Avrupa ve güney Asya'da kışı geçirirler. Çoğunlukla grimsi kahverengidir, beyaz bir arkayla, çok uzun eğik bir gagaya sahiptir (Erişkin dişide en uzun). Bu tür, yumuşak çamurda küçük omurgasız hayvanları araştırır, fırsat bulduğunda küçük yengeçler ve yer solucanlarını teker teker avlarlar.


Yavru kara kızılbacak

KARA KIZILBACAK

Kara kızılbacak (Tringa erythropus), çullukgiller (Scolopacidae) familyasından bir çulluk türü.

Büyüklükleri 29-33 cm kadardır. Kuş tüyü üreme döneminde siyahtır ve kışın çok soluk renklidir. Bacaklar ve gaga kırmızı renklidir. Yavruların, gri-kahverengi, iyi benekli beyaz yukarsı ve soluk güzelce çizgili alt parçaları vardır. Küçük omurgasız hayvanlarla beslenirler. Göçmen bir türdür. Akdeniz, güney İngiliz adaları, Fransa, tropikal Afrika'nın etrafında ve tropikal Asya'da genellikle tatlı veya acı suda kışı geçirirler. Avustralya ve Kuzey Amerika'da ara sıra görülürler.Üreme dönemi tüyleri

KIZILBACAK

Kızılbacak (Tringa totanus),
çullukgiller (Scolopacidae) familyasından bir çulluk türü.

En yakın orman düdükçünü ile olup hem de bataklık düdükçünü ile yakınca ilgilidir (Pereira & Baker, 2005). Bunlar kırmızı veya kırmızımsı bacaklara sahip olan bir grup olup, üreme dönemi tüyleri genellikle yukarısı açık kahverengi üzerine biraz daha koyu benekler ile göğüs ve boyunda biraz yayılmış küçük kahverengimsi noktaların oluşturduğu desene sahiptirler. Göçmen bir türdür, Akdeniz'in etrafında kıyılarda, güney Asya'da, ve güneye doğru Büyük Britanya'dan Atlantik Avrupa kıyısında kışı geçirirler.Kış tüyleri

BATAKLIK DÜDÜKÇÜNÜ

Bataklık düdükçünü (Tringa stagnatilis), Scolopacidaefamilyasından bir çulluk türü.

Uzun iyi bir gaga ve çok uzun sarımsı bacaklarla küçük zarif bir Yeşilbacak'a benzerler. Yeşilbacak gibi üreme dönemi kuş tüyü grimsi kahverengidir. Orman düdükçünü ve kızılbacak ile yakınca ilgilidir (Pereira & Baker, 2005). Bunlar kırmızı veya kırmızımsı bacaklara sahip olan bir grup olup, üreme dönemi tüyleri genellikle yukarısı açık kahverengi üzerine biraz daha koyu benekler ile göğüs ve boyunda biraz yayılmış küçük kahverengimsi noktaların oluşturduğu desene sahiptirler. Bu kuşlar, sığ suda veya ıslak çamurda araştırarak besin ararlar. Çoğunlukla, böcekler ve benzeri küçük avları yerler.Yavru yeşilbacak

YEŞİLBACAK

Yeşilbacak (Tringa nebularia), çullukgiller (Scolopacidae) familyasından bir çulluk türü.

Üreme dönemi tüyleri kahverengi, kışın ise gri-kahverengidir. Uzun yeşilimsi bacakları ve dibi gri olan yeşilimsi gagaları vardır. Kızılbacak'tan biraz daha büyüktürler. Bataklık alanların yakınında kuru yerde bulunurlar, bir yeri kazıyarak yaptıkları yuvalarına dört yumurta bırakırlar. Küçük omurgasız hayvanlarla beslenirler ama küçük balıkları da yiyebilirler. Göçmen bir türdür, Afrika, güney Asya ve Avustralya'da genellikle tatlı suda kışı geçirirler.Tringa ochropus 1 (Marek Szczepanek).jpg

YEŞİLDÜDÜKÇÜN

Yeşil düdükçün (Tringa ochropus), çullukgiller (Scolopacidae) familyasından bir çulluk türü.

Göçmendirler, kışı güney Avrupa ve Asya ile tropikal Afrika'da geçirirler. Bazen küçük sayıların, uygun besleme alanlarında toplamasına rağmen toplu halde yaşayan bir tür değildir. Bodur bir tür olup, arkaları koyu yeşil, başı ve grimsidir. Bacaklar ve gaganın her ikiside koyu yeşildir. Tarla ardıç kuşu gibi başka bir türün yaşlı bir ağaç yuvasına 2-4 yumurta koyar. Yumurtalar, üç hafta civarında kırılır.Yellowlegs - natures pics.jpg

KÜÇÜK SARIBACAK

Küçük sarıbacak (Tringa flavipes), çullukgiller (Scolopacidae) familyasından bir çulluk türü.

Orta-boyutlarda bir kuş olup daha büyük büyük sarıbacak'a görünüşte benzerdir. Erişkinlerin, uzun sarı bacakları ve uzun ince koyu bir gagası vardır. Vücut, üst ve beyaz altları ile gri kahverengidir; boyun ve göğüs, koyu kahverengiyle çizgilidir. Kuyruk, beyazdır.

Onların üreme habitatları, Alaska'dan Quebec'e tayga bölgesinde gölcüklerin yakınında açıklıklardır. Genellikle açık kuru yerlerde yerde yuva yaparlar. Çoğunlukla, böcekler, küçük balık ve kabukluları yerler.

Bu kuş kuzey Amerika'da yaşar ve kış aylarında güney Amerikaya göç eder. Uzun mesafe göçmenidirler. Batı Avrupa'da düzenli bir serseridir ve acayip kuş büyük Britanya'da kışlar. Nadiren İngiltere ve İrlanda'da görülmüştür, buralarda yaklaşık 10 tane kaydı vardır. Ayrıca Amman'da da 2 kaydı vardır. En son Türkiye'de Kızılırmak deltasında bir genç sarıbacak yakalanmıştır.Actitis hypoleucos 1 tb (Marek Szczepanek).jpg

DERE DÜDÜKÇÜNÜ

Dere düdükçünü (Actitis hypoleucos), çullukgiller (Scolopacidae) familyasından bir çulluk türü.

Büyüklüğü 18-20 cm, kanat açıklığı 32-35 cm kadardır. Erişkinin, grimsi kahverengi üst parçaları, beyaz alt parçaları kısa sarımsı bacakları ve koyu uçlu soluk dibli bir gagası ardır. Yavrular, çizgili bir yukarıya ve kahverengimsi sarı kanat tüylerine sahiptir. Tatlı suyun yakınında yerde yuva yaparlar. Afrika, güney Asya ve Avustralya'ya göç ederler. Toplu halde yaşayan bir kuş değildirler ve nadiren büyük sürülerde görülürler. Yerde veya sığ suda böcekler, kabuklular ve diğer omurgasız hayvan gibi küçük yiyecek maddelerini ararlar. Uçarkende böcekleri yakalayabilirler.Üreme dönemi tüyleri

BENEKLİ DÜDÜKÇÜN

Benekli düdükçün (Actitis macularia), çullukgiller (Scolopacidae) familyasından bir çulluk türü.

Bu kuşlar yerden, sulardan yiyeceğini alırlar. Hem de, uçuşta böcekleri yakalayabilirler. Onlar, böcekler, kabuklular ve diğer omurgasız hayvanları yerler. Yerde yuva yapar. Dişiler, birden çok erkekle çiftleşebilir, kuluçka dönemini onlara bırakır. Güney Birleşik Devletler ve Güney Amerika'ya göç ederler ve batı Avrupa'da çok nadir görülürler. Toplu halde yaşayan kuşlar değildirler ve nadiren sürülerde görülürler. Erişkinlerin, kısa sarımsı bacakları ve portakal rengi koyu uçlu bir gagası vardır.Erişkin üreme dönemi tüyleri

BAYAĞI TAŞÇEVİREN

Bayağı taşçeviren (Arenaria interpres), çullukgiller (Scolopacidae) familyasından bir çulluk türü.

Şimdi çullukgillerfamilyasında (Scolopacidae) sınıflandırılır ama önceden bazen yağmur kuşları familyasına (Charadriidae) yerleştirilirdi. Göçmen bir kuştur. Oldukça küçük ve bodur bir kuş olup 22-24 cm büyüklüğünde, 50-57 cm kanat açıklığına ve 85-150 gram ağırlığa sahiptirler. Koyu, çivi şekilli gaga, uzun ve ufakça yukarıya dönük olup 2-2.5 cmdir. Bacaklar, 3.5 cm olup oldukça kısadır ve parlak portakal rengidir. Leş, yumurtalar ve bitki malzemesini kapsayan geniş bir diyetleri vardır ama çoğunlukla omurgasız hayvanları yerler. Böcekler, üreme döneminde özel olarak önemlidir. Tekeşli bir kuştur ve çiftler bir üreme döneminden daha uzun bir süre arada kalabilirler.Kış kuşu

SARIBACAK TEREK DÜDÜKÇÜNÜ

Sarıbacak-Terek düdükçünü (Xenus cinereus), çullukgiller (Scolopacidae) familyasından bir çulluk türü.

22-25 santimetre uzunluğunda Dere düdükçününden ufakça daha büyüktür, uzun eğik gagası ayırt edilmesini sağlar. Bilimsel adının ima ettiği gibi bu kuşun, arkası, yüz ve göğüsün bütün kuş tüyleri gridir. Karın, beyazımsı ve bacak sarıdır. Çağrı, yüksek bir ıslıktır. Yer kazımasına üç veya dört yumurta koyar. Batı Avrupa'da nadir bir serseridir.WilsonPhalarope23.jpg

BÜYÜK DENİZ DÜDÜKÇÜNÜ

Yaklaşık 23 cm boylarındadırlar. Loplu ayak parmakları ve düz ince siyah bir gagaları vardır. Üreme dönemi dişisi, baskın olarak gri ve kahverengi yukarılara, beyaz alt parçalara, kırmızımsı bir boyun ve kırmızımsı böğür yamalarına sahiptir. Üreme dönemi erkeği, dişinin daha soluk bir uyarlamasıdır, kahverengi bir arka ve kırmızımsı yamalar indirgenmiş veya yoktur. Genç kuşlar, gri ve kahverengi yukarılara, beyazımsı alt parçalara ve göz boyunca koyu bir yamaya sahiptir. Kışta, kuşlar gri yukarılara ve beyaz aşağılara sahiptir ama siyah göz yaması her zaman mevcuttur. Dişiler daha büyüktür ve erkeklere göre daha parlak renkleri vardır.

Dişiler erkekleri takip ederler, bölgede yuva yapmak için yarışırlar ve saldırgan bir tutumla yuvalarını ve seçilen eşlerini savunurlar. Dişiler yumurtalarını koydukları andan itibaren güneye doğru göçe başlarlar, yumurtaları kuluçkaya yatırmak için erkekleri bırakırlar. Suyun yakınında yerde yaptıkları yuvalarına 3-4 yumurta bırakırlar. Yavrular kendilerini beslerler.

Deniz çulluklarının en büyüğü olan bu kuşlar, batı Kanada ve batı Birleşik Devletler'de Kuzey Amerika'da ağaçsız geniş kırlarda görülürler. Göçmendirler, Güney Amerika'da orta Andlar'ın etrafında kışı geçirirler.Phalaropus lobatus.jpg

DENİZ DÜDÜKÇÜNÜ

Küçük bir yağmur kuşudur. Büyüklükleri yaklaşık 18 cm kadardır. Loplu ayak parmakları ve düz, ince gagaları vardır. Üreme dönemi dişileri, baskın olarak koyu gri yukarılara, kestane rengi bir boyna ve göğüs üstüne, siyah yüz ve beyaz boğaza sahiptir. Erkekler ise dişilerin soluk bir kopyasıdır. Loplu ayak parmakları yüzmelerine yardımcıdır. Genç kuşlar, gri ve kahverengi yukarılara, kahverengimsi sarı alt parçalara ve göz boyunca siyah bir yamaya sahiptir. Kışta, kuşlar gri yukarılara ve beyaz aşağılara sahiptir ama siyah göz yaması her zaman mevcuttur. Dişiler daha büyüktür ve erkeklere göre daha parlak renkleri vardır.

Dişiler erkekleri takip ederler, bölgede yuva yapmak için yarışırlar ve saldırgan bir tutumla yuvalarını ve seçilen eşlerini savunurlar. Dişiler yumurtalarını koydukları andan itibaren güneye doğru göçe başlarlar, yumurtaları kuluçkaya yatırmak ve yavruya bakmak için erkekleri bırakırlar. Üç ila yedi yumurta bataklık bir alanın yakınında bir yer yuvasına koyulur. Yavrular çoğunlukla, kendilerini beslerler ve 20 gün içinde uçabilirler.

Ötüşleri tiz bir whit ya da twit olarak tanımlanabilir.RedPhalarope23.jpg

KIZIL DENİZ DÜDÜKÇÜNÜ

Kızıl deniz düdükçünü (Phalaropus fulicaria), çullukgiller (Scolopacidae) familyasından bir kumkuşu türü.

Küçük bir yağmur kuşudur. Yaklaşık 21 cm büyüklüğünde, loplu ayak parmakları ve düz bir gagaya sahip olmaları ile Deniz düdükçününden ayrılırlar. Üreme döneminde dişileri baskın olarak koyu kahverengi ve siyah yukarılara, kırmızı alt parçalara ve beyaz yanak yamalarına sahiptir. Gagaları sarı renk olup ucu siyahtır. Üreme döneminde erkekleri dişinin daha soluk renklisidir. Genç kuşlar, hafif gri ve kahverengi yukarılara, kahverengimsi sarı alt parçalara ve göz boyunca koyu bir yamaya sahiptir. Kışta, kuşlar gri yukarılara ve beyaz aşağılara sahiptir ama siyah göz yaması her zaman mevcuttur. Gaga ise kışın siyahtır.

Küçük böcekler ve kabuklularla beslenirler.

ArktikKuzey Amerika bölgeleri ve Avrasya'da görülürler. Göçmendirler, diğer yağmur kuşlarına göre olağan dışı olarak çoğunlukla okyanusa ait rotalarda göç ederler ve tropikal okyanuslar üzerinde kışı geçirirler.Stercorarius pomarinusPCCA20070623-3985B.jpg

KÜT KUYRUKLU KORSAN MARTI

 

Küt kuyruklu korsan martı (Stercorarius pomarinus), korsanmartıgiller (Stercorariidae) familyasından bir kuştürü.

Uzak Avrasya'nın kuzeyi ve Kuzey Amerika'da görülürler. Arktik tundra ve adalarda yuva yapar, 2-3 zeytin rengi-kahverengi yumurta koyarlar. Diğer martılar gibi yuvasına yaklaşıyor olan bir insan veya diğer davetsiz misafirlerin başında uçarlar. Göçmendirler, tropikal okyanuslarda denizde kışı geçirirler. Büyük bir martı olup, yaklaşık 45 cmdir. Küçük gümüş martıdan daha büyüktür. Kutup korsan martısından çok daha hacimli, daha geniş-kanatlı ve daha az doğan-gibidir. Yavrular tanımak açısından daha problemlidir, tüyleri bir mesafeden sonra kutup korsan martısından ayırmak zordur.
Arcticskua2.jpg

KUTUP KORSAN MARTISI

Kutup korsan martısı (Stercorarius parasiticus), Stercorariidae familyasından, martı iriliğinde, saldırgan bir kuştürü.

Kutup korsan martısı, balıklarla ve başka kuşların yumurta ve yavrularıyla beslenir.

Kutup korsan martısı, yumurtlamak için yazı Kuzey Kutbu'nda, kışı daha güneylerde geçirir. Türkiyede ise Karadeniz bölgesinde görünür.
Long-tailed Skua (js) 26.jpg

UZUN KUYRUKLU KORSAN MARTI

Uzun kuyruklu korsan martı (Stercorarius longicaudus), Stercorariidae familyasından bir kuştürü.

Yaklaşık 38 cm büyüklüğünde küçük bir martıdır. Göçmendirler, kışı güney Atlantik ve Pasifik'te geçirler. Kurak tundra veya daha yüksek tepelerde yuva yapar, zeytin rengi-kahverengi iki yumurta koyarlar. Bu türün erişkinleri gri arka, beyazları olmadığı halde parıldayan koyu ilk kanattüyleri, siyah başlık ve çok uzun kuyrukları ile karıştırılmazlar. Yavrular, ayırt edilme açısından çok daha fazla problemlidir ve denizin üzerinde Kutup korsan martısından ayırmak zordur.
GreatSkuaInWater.jpg

BÜYÜK KORSAN MARTI

Büyük Korsanmartı (Stercorarius skua), Stercorariidae familyasından bir kuştürü.

Büyük bir korsan martı olup, 50–58 cm kadardır. Kanat açıklıkları 125–140 cmdir. Kır ve kayalık adaların kıyılarında görülürler, yuvalarına iki benekli zeytin rengi-kahverengi yumurta koyarlar. Diğer martılar gibi yuvasına yaklaşıyor olan bir insan veya diğer davetsiz misafirlerin başında uçarlar. Kuzey İskoçya, İzlanda, Faroe Adaları ve Norvaeç'te ürerler. Göçmendirler, Atlantik okyanusunda denizde kışı geçirirler ve muntazaman Kuzey Amerika sularına uzanırlar. Türkiye gibi Akdeniz ülkelerinde raslantısal konuktur. Erişkinler, grimsi kahverengi çizgili bir siyah başlık, kahverengi gövdeye ve kanatlara sahiptirler. Gövdelerinde açık renk çizgiler vardır. Kanatlarında büyük beyaz lekeler vardır. Yavrular daha hafif kahverengi çizgisiz aşağılara sahiptir. Kısa ve kaba bir kuyruğa sahiptirler. Direkt ve kuvvetli uçuşları vardır. Beslenmek için genelde diğer kuşları güçlü bir uçuşla kovalar ve gagalarındaki balığı alır, bazen kendi kendine de balık aldığı görülmüştür. Leş ve diğer kuşları da yiyebilirler.Larus-leucophthalmus.jpg

BEYAZ GÖZLÜ MARTI

Beyaz gözlü martı (Larus leucophthalmus), martıgiller (Laridae) familyasından bir martıtürü.

Üst parçalar ve üst kanat içi orta-koyu gridir; göğüs orta gri ama alt parçalar beyazdır. Kanat altları koyu ve kuyruk beyazdır. Üreme tüylerine sahip olamayan erişkinler benzerdir ama başlık, küçük beyaz noktalar ve benekle kaplanır. İki-üç yılda erişkin kuş tüyüne sahip olurlar. Bütün yaşlarda beyaz gözlü martının ayırıcı bir özelliği uzun ince gagasıdır. Gaga daha genç kuşlarda siyahtır, ama erişkinlerde siyah bir uçla koyu kırmızıdır. Bacaklar, sarıdır (daha genç kuşlarda en soluk olmak üzere), üreme dönemi tüylerinin en parlak hali erişkinlerde görülür. Gözün kendisi beyaz değildir; bütün yaşlarda mevcut olan beyaz göz-hilallerinden Beyaz gözlü martı ismini alır.Larus ichthyaetus.jpg

BÜYÜK KARABAŞ MARTI

Büyük bir martıdır, neredeyse büyük kara sırtlı martı ile aynı büyüklüktedirler. 58-65 cm büyüklüğünde, 1.4-1.6 m kanat açıklığına sahiptirler. Erişkinlerin gri kanatları ve arkası, sarı bacakları ve kırmızı gagaları vardır. Genç kuşların olgunlaşması 4 yılı alır.

Yerde yuva yaparlar ve 2-4 yumurta koyarlar. Bu kuşlar yırtıcıdır, balık, kabuklular, böcekler ve hatta küçük memeliler ile beslenirler.

Koloniler halinde güney Rusya'dan Moğolistan'a bataklık ve adalarda görülürler. Göçmendirler. Kışı doğu Akdeniz, Arabistan ve Hindistan'da geçirirler. Batı Avrupa'da nadir olarak görülürler.Larus melanocephalus aka Mediterranean Gull rare guest in Sweden2.jpg

AKDENİZ MARTISI

Büyüklükleri 36-38 cm kanat açıklıkları 98-105 cm kadardır. Karabaş martıdan, onun ufakça daha büyük boyutu, çok soluk gri kuş tüyü ve daha kalın kırmızı gagası ile ayrılabilirler. Yaz erişkininin, (Karabaş martıda başlık çikolata rengi-kahverengidir) siyah bir başı vardır ve erişkinlerin kanatlarında hiç siyah yoktur. Başlık kışın kaybolur yerini çizgili gri bir maskeye bırakır. Bacaklar kırmızıdır. Martılarda alışıldığı üzere olgunluğa ulaşması iki yıl sürer. İlk yıl kuşlarının kuyruk ucunda siyah band ve kanat üstlerinde koyu alanlar görülür ama kanat altları soluktur.

Koloniler haline büyük kamış yatakları veya bataklıklarda ve adalarlagöllerde bulunurlar; küçük popülasyonlarıkarabaş martı kolonilerinde yuva yapar. Martıların çoğu gibi kışın beslenecekleri zaman, akşamları tüneklerinde ya da her iki durumdada toplu halde yaşarlar. Açık deniz türü değildirler.

Neredeyse tamamen Avrupa'da görülen küçük bir martı olup çoğunlukla güney doğuda, özellikle Karadeniz'in etrafında ve merkezi Türkiye'de yaşarlar. Kışın, Akdeniz ve Atlantik kıyılarına göç ederler.Larus minutus juv.jpg

KÜÇÜK MARTI

Küçük martı (Larus minutus), martıgiller (Laridae) familyasından en küçük martıtürü.

Hareketleri ve boyutları açısından daha ziyade sumruya benzer. Küçük ve ince olan gagası sumruların gagalarından kısadır, bacakları kısa, kanatları ise sumrulardan biraz daha geniştir ve erişkinin kanat uçları küttür. Üst tarafı açık gri, gövdesi ve kuyruğu beyazdır. Kanat üstü gri, kanat altı siyahımsıdır ve hem kanat üstü, hem kanat altının kenarları beyazdır. Yazın erişkinin başlığı ve gagası siyahtır, beyaz göz kapakları yoktur, bacakları ise kırmızıdır. Kışın beyaz başı, koyu renk küçük tepesi, koyu kulak lekesi ve açık renk bacakları vardır.

Ergeninin kanat ucu değişken derecede siyahtır. Gencinin başı ve boynu koyu, sırtı koyu ve siyah-kahverengi çizgilidir. Sonbaharda sırtındaki koyuluk kaybolur (kara ayaklı martıdakinden daha geniş olan ensesindeki koyuluk ve kara ayaklı martıda hiç olmayan koyu kuyruk sokumu başlangıçta korunur); kanat üstünde siyah zig zag vardır. Bir yaşındakinin lekeli başlığı vardır; kanatların üzerindeki koyu renk zig zag solar, iç kanadı ise diyagonal olarak son bulur. Sesi kesik, sert ve genizden gelen bir ‘kek’tir.
Siyah noktalar/çizgileri, beyaz başıyla görülen kış kuş tüyü taşıyan bir kuş, İngiltere

KARABAŞ MARTI

Büyüklükleri 38-44 cm, kanat açıklıkları 94-105 cm kadardır. Yaz erişkininin, (isme rağmen siyah değildir) çikolata rengi-kahverengi bir başı var, soluk gri vücudu, siyah uçlu ilk kanat tüyleri ve kırmızı gaga ve bacakları vardır. Başlık kışın kaybolur ancak yerine koyu dikey çizgiler kalır. Martılarda alışıldığı üzere olgunluğa ulaşması iki yıl sürer. İlk yıl kuşlarının kuyruk ucunda siyah band ve kanatlarda koyu alanlar görülür ve yazın tam olmasa koyu başlık gelişir.

Koloniler haline büyük kamış yatakları veya bataklıklarda ve adalarlagöllerde bulunurlar, yerde yuva yaparlar. Martıların çoğu gibi kışın beslenecekleri zaman, akşamları tüneklerinde ya da her iki durumdada toplu halde yaşarlar. Açık deniz türü değildirler.

Cesurdurlar ve fırsatçı beslenirler ve şehirlerde çöp karıştırır veya aynı hazla sürülen alanlarda omurgasız hayvanları alırlar.Larus genei.jpg

İNCE GAGALI MARTI

Büyüklüğü 37-40 cm, kanat açıklığı 90-102 cm kadardır. Yazları başlarında başlık gibi bir siyahlık olmamasına rağmen benzediği karabaş martıdan ufakça daha büyüktür. Baş ve koyu kırmızı gaganın, uzamış ince bir görünüşü vardır. Ayrıca bu kuşlar uzun boyunlu gözükürler. Bacaklar koyu kırmızı ve iris sarıdır. Yazın göğsün pembe bir renklenmesi vardır. Martılarda alışıldığı üzere olgunluğa ulaşması iki yıl sürer. İlk yıl kuyruk ucunda siyah band ve kanatlarda koyu alanlar görülür.

Yerde yaptıkları yuvalarına 3 yumurta koyarlar. Martıların çoğu gibi kışın beslenecekleri zaman, akşamları tüneklerinde ya da her iki durumdada toplu halde yaşarlar. Açık deniz türü değildirler.Korallenmöve seitlich.jpg

ADA MARTISI

Ada martısı IUCN 2004 Kırmızı Listesinde NT (Near Threatened : Şu anda tehlikede olmayan fakat yakın gelecekte VU, EN veya CR kategorisine girmeye aday olan tür ) olarak sınıflandırılmıştır.

Tipik martı rengi olan siyah, beyaz ve gri renkleri taşıyan ada martısının en ayırt edici özelliği koyu renk gözleri ve kan kırmızı gagasıdır. Kafası ve gövdesi beyaz, kanatları gri ve kuyruğu siyahtır. Bu martı türü sarı bacaklı martıya (Larus michahellis) benzer ama grimsi-siyah bacakları ile ayırt edilir. Yavruları kahverengi kafalı olur, yaşları ilerledikçe beyaza döner.

Kayalık kıyılarda veya küçük adalarda koloni halinde veya yalnız görülürler, yere yaptıkları yuvalarına 2-3 yumurtayı koyarlar.Diğer akrabalarının aksine, okyanuslar yerine kıyılara yakın yaşamayı tercih ederler.

Mart sonu ile Nisan başında üreme yerlerine giderek koloniler oluştururlar. Her çift sadakatle aynı koloniye geri döner ama yuva yapılan yerler bir önceki yılın başarı durumuna göre değişebilir. Nisan sonu Mayıs başlarında 2-3 tane yumurta yaparlar ve dişiler 3 hafta boyunca kuluçkaya yatar. Yavrular büyüyüp uçmaya başlayınca Haizran ortası kışlama yerlerine dönerler.

Yaşam alanı Akdeniz'le sınırlı olan tek martı türüdür. Başlıca yaşam alanları İspanya, Cezayir, Yunanistan ve İtalya'dır. Fransa, Kıbrıs, Hırvatistan, Türkiye, Tunus ve Fas'ta daha küçük kolonileri bulunmaktadır. Üreme mevsiminin sonunda Afrika'nın kuzey ve Batı kıyılarına göç ederek, kışı buralarda geçiriler. 1975'te sadece 1000 çift ada martısı varken, balık endüstrisindeki atık miktarının artışı sayesinde popülasyon 19,000 çiftin üzerine çıkmıştır.Küçük gümüş martı Larus canus canus, Finlandiya

KÜÇÜK GÜMÜŞ MARTI

Orta büyüklükte bir martıdır. Erişkin 40-46 cm kadardır. Vücudun yukarı kısmı gri ve aşağı kısmı beyazdır. Bacaklar yeşilimsi sarı renktir. Kışın, baş gri çizgili ve gagada uca yakın çok ufak siyahımsı bir band vardır. Kanat uçları kahverngi-siyahtır. Genç kuşta pula benzer siyah-kahverengi üst parçalar ve zarif kanat deseni vardır, bacaklar gridir. Olgunlaşmaları 2-3 yıl alır.

Üreme Genellikle üç yumurta (bazen bir veya iki) bırakırlar ; 24-26 günden sonra yavrular yumurtadan çıkarlar, daha sonra bir 30-35 günde tüylenirler. Martıların çoğu gibi hepçildirler.

Kuzey Asya, kuzey Avrupa ve kuzeybatı Kuzey Amerika'da görülürler. Göçmendirler, kışı uzak güneyde geçirirler.


 

Larus fuscus graellsii; İngiltere

KARA SIRTLI MARTI

Ringa martı ile aynı büyüklükte veya daha küçük olurlar. Avrupa'da en çok karıştırılan tür kara sırtlı martıdır. Bacaklar pembemsi sarı, kanat uçlarında ise küçük beyaz aynalar bulunur. Sarı gagası kırmızı lekelidir. Büyük kara sırtlı martıdan farklı olarak kışın başı gridir.

Genç kuşların, pullu siyah-kahverengi tüyleri ve düzenli bir kanat deseni vardır. Olgunlaşmaları 4 yılı bulur.

Kıyılar ve göllerde beslenir, yerde veya uçurumlarda yuva kurar. Normal olarak üç yumurta bırakır.

Çağrı sesi ringa martıda olduğu gibi gülme şeklinde fakat daha derin alçak perdelidir. Larus cinsinin diğer üyeleri gibi hepçil beslenen kuşlardır. Yakaladığı küçük avlara ek olarak çöpleri karıştırarak da beslenir.

Göçmendir, İngiliz Adaların'dan Batı ve Güney Afrika'ya göç eder. Diğer yandan Kuzey Amerika kıyılarının düzenli bir kış ziyaretçisidir, muhtemelen İzlanda'da yaşayan populasyonlar buraya gelir.Larus cachinnans 3 (Marek Szczepanek).jpg

GÜMÜŞ MARTI

Gümüş martı (Larus cachinnans),
martıgiller (Laridae) familyasından 55-67 cm boyunda deniz kıyılarında yaşayan iri bir martıtürü. Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında yaygındır. Gagası parlak sarıdır ve ucunda bir leke bulunur. kanat üstleri ve sırtı gridir.Larus hyperboreus1.jpg

KUTUP MARTISI

Kutup martıları oldukça iri ve güçlü hayvanlardır ve tüm tüyleri oldukça açık renkildir. Kuryuklarında ya da kanatlarında siyah tüy bulunmaz. Yetişkin bireyler mat gri renkte ve koyu sarı gagalı olurlar. Daha genç bireyler daha açık gri olurlar ve gagaları siyah - pembe olur. Benzerleri olan İzlanda martılarından daha büyük ve kalın gagalıdırlar. Bir yavrunun olgunluğa ulaşması yaklaşık dört yıl alır.

Bu martılar kıyı bölgerlerinde, kayalıklar üzerinde sürüler hâlinde ya da tek olarak çiftleşme ve yavrulama işlemlerini gerçekleştirebilirler. Kayalıklar üzerinde yaptıkları kuluçkaya yatarlar. Genelde üzerlerinde koyu benekler olan açık kahvrengi 2 - 4 yumurta yumurtlarlar.

Bir çok Larus türü martı gibi kutup martıları da hepçil canlılardır. Yiyebilecekleri küçük canlılar aramalarının yanı sıra aç kaldıklarında yiyecek bulmak için leş de ararlar. Yüzerken ya da yürürken avlanırlar. Bazen su yüzeyine yakın canlıları avlar bazen de uçarken gökyüzündeki küçük kuşları yerler. Balıkçı teknelerini takip ederler ve martı türleri arasında en yırtıcılardan biri olarak bilinirler.

Kışları, Atlas Okyanusu'nun ve Büyük Okyanus'un kuzeyinden, Britanya'nın güney kıyılarına kadar inen bölgelerde geçiren göçmen bir kuştur. Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzey eyaletlerinde ve Büyük Göller çevresinde de görülürler. Kimi kuşlar bazen daha güney eyaletlere ve Meksika'ya dek ulaşabilirler.Great Black-backed Gull.jpg

BÜYÜK KARA SIRTLI MARTI

Büyük kara sırtlı martı (Larus marinus), Avrupa ve Kuzey Amerika kıyıları ile Kuzey Atlantik adalarında görülen irice bir martı türüdür.

Boyları 61-74 cm, kanat açıklıkları 1.4-1.7 m kadardır. İri ve güçlü bir gagaya sahiptirler. 3-5 yumurta bırakırlar.Larus argentatus ad.jpg

KUZEY GÜMÜŞ MARTI

Kuzey gümüş martı (Larus argentatus), Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya kıyılarında görülen irice bir martı türüdür.

Erişkin kuzey gümüş martıları, Larus delawarensis türüne benzerdir ama çok daha büyüktürler, pembemsi bacaklar ve daha bariz gonysla çok daha kalın sarı bir gagaya sahiptirler. İlk-kış ringa martıları, çok daha kahverengidir ama ikinci ve üçüncü-kış kuşları hafif parça renkleri değiştiği için karıştırılabilir ve üçüncü-yıl Kuzey gümüş martısı çoğunlukla, bir halka gibi gaga gösterir. Böyle kuşlar en çok kolayca, daha büyük boyut ve daha büyük gaga ile ayırdedilir.Heuglis Gull-Arpit.JPG

HEUGLİN MARTISI

Heuglin martısı (Larus heuglini), martıgiller (Laridae) familyasından bir martı türü.

Kuzey RusyaKola Yarımadasından, doğuda Taymir Yarımadasında tundralarda görülürler. Muntazaman Finlandiya'da rapor edilirler ve orada üreyebilirler. Kışın güneye, güneybatı, güney ve doğu Asya ve doğu Afrika'ya göç ederler. Onlar, çoğunlukla yumuşakçalar, solucanlar ve kabuklularla beslenirler. Yuvarlaklaşmış bir baş, kuvvetli gaga ve uzun bacaklar ve kanatlarla büyük martılardır.Kittiwake.jpg

KARABACAKLI MARTI

Kara bacaklı martı (Rissa tridactyla), martıgiller (Laridae) familyasından bir martıtürü.

Yetişkin üyelerin boyu 40 cm iken, kanat genişliği 90-100 cm arasındadır. Baş ve vücut renkleri beyaz olup, sırtları gridir. Bacakları siyah, kuyruğu ise sarıdır. Kanatları gridir. Uçlara doğru bu renk koyulaşır ve siyah olur.

Kuzey Pasifik ve kuzey Atlantik Okyanusları'nın kıyılarında yaşar, Kuzey Amerika ve Avrupa'da da bu türe sıklıkla rastlanır.Gull-billed Tern.jpg

GÜLEN SUMRU

Gülen sumru (Sterna nilotica), sumrugiller (Sternidae) familyasından bir kuştürü.

Dünyanın daha ılık parçalarında güney Avrupa'da (ve kuzey Almanya ve Danimarka'da çok küçük izole bir populasyon), ılımlı ve doğu Asya, Kuzey Amerika'nın her iki kıyısında, doğu Güney Amerika ve Avustralya'da üreme gösterirler.

Bu kuşun, birkaç coğrafi formu vardır, çoğunlukla boyutları ve küçük kuş tüyü ayrıntılarıyla ayrılırlar. Bütün formlar, bir üreme sonrası dağılma gösterir, ama kuzeyde üreyenler en göçmen olanlardır, güneyde Afrika, Karayipler ve kuzey Güney Amerika, güney Asya ve Yeni Zelanda'da kışı geçirirler. Bu tür, göller, bataklıklar ve kıyılarda kolonilerde görülürler. Bir yer kazıması yuva yapar ve iki-beş yumurtaya koyarlar.

Zarifçe büyük ve güçlü bir sumrudur, boyut olarak ve genel görünüş olarak kara gagalı sumruya benzer ama kısa kalın martı-gibi gagası, geniş kanatları, uzun bacakları ve sağlam vücudu ile ayırt edilirler.Erişkin yaz tüyleri

HAZAR SUMRUSU

Hazar sumrusu (Sterna caspia, önceden Hydroprogne caspia dır; syn. Hydroprogne tschegrava), sumrugiller (Sternidae) familyasından bir sumru türü.

Geniş bir sahası olmasına rağmen monotipiktir, alt türü yoktur. Yeni Zelanda'da ismi ile Taranui olarak bilinir.

Dünya'daki en büyük sumru olup büyüklüğü 48–56 cm, kanat açıklığı 127–140 cm ve ağırlığı 574–782gr'dır. Erişkin kuşların, siyah bacaklar ve küçük siyah bir uçla uzun kalın bir kırmızı-portakal rengi gagası vardır. Siyah başlıkla beyaz bir başı ve beyaz bir boynu, karnı ve kuyruğu vardır. Üst kanatlar ve arka soluk gridir; alt kanatlar koyu ilk tüylerle soluktur. Uçuşta, kuyruk diğer sumrulardan daha az çatallıdır ve alt tarafta kanat uç siyahı daha azdır.

Üreme bahar ve yazda olur, bir-üç soluk mavi yeşil ağırca lekeli kahverengi yumurta koyarlar. Yuva, çakıl ve kumun arasında yerdedir veya bazen bitkilerde; kuluçka dönemi, 26-28 gün devam eder.Sandwich Tern perched.jpg

KARA GAGALI SUMRU

Kara gagalı sumru (Sterna sandvicensis),
sumrugiller (Sternidae) familyasından 31-35 cm. boyunda martıdan daha zarif görünümlü ve küçük bir deniz kuşudur. Uçarken kanatlarını geriye doğru kıvırır. Su üzerinde uçarak balık arar. Gözüne kestirdiği balığı yakalamak için suya dalar.Tern-KayEss-2.jpeg

BAYAĞI SUMRU

Bayağı sumru (Sterna hirundo), sumrugiller (Sternidae) familyasından bir kuştürü.

Kuvvetle göçmendir, astropikal ve tropikalokyanuslarda kışı geçirirler. Bazen deniz kırlangıcı olarak bilinirler. Orta büyüklükte bir sumru olup büyüklükleri 34-37 cm, kanat açıklıkları ise 70-80 cmdir. İnce keskin gagası, koyu bir uçla kırmızıdır. Uzunca bacakları kırmızıdır. Kışın alın ve alt parçalar beyazdır. Bu tür, çoğunlukla uygun tatlısu göllerinde iç bölgelerde ve kıyılar ve adalarda kolonilerde görülür. 2-4 yumurta bırakırlar.Arctic terns.jpg

KUZEY SUMRUSU

Kuzey sumrusu (Sterna paradisaea), sumrugillerfamilyasına mensup bir deniz kuşu türüdür.

Orta büyüklükte bir türdür. Boyu 33-39 cm, kanat genişliği ise 76-85 cm arasındadır. Çoğunlukla gri ve beyaz tüylere sahiptirler. Kırmızı gaga ve ayak, beyaz alın, siyah bir ense ve taç, beyaz yanak bölgeleri vardır. Kuyruk derin-çatallı beyazımsı ve üzerinde gri tüylerde vardır. Genellikle etçildirler.

Kuzey Denizi, Avrupa ve Asya'nın kuzeyi ile güneyde Massachusetts sınır olmak üzere Kuzey Amerika'da görülür.Uçarken, Japonya

KÜÇÜK SUMRU

Küçük sumru (Sterna albifrons), Sumrugiller (Sternidae) familyasından bir kuştürü.

Bu kuş, ılımlı ve tropikal Avrupa ve Asya'nın kıyılar ve içerilerinde suyollarında görülür. Kuvvetle göçmendirler, astropikal ve tropikal okyanuslarda uzakta güneyde öyle ki Güney Afrika ve Avustralya'da kışı geçirirler. Kumlu veya çakıllı sahillerde ve adalarda kolonilerde görülürler. Yere iki-dört yumurta koyarlar. Bütün beyaz sumrular gibi, yuvasını ve yavruyu savunurlar ve davetsiz misafirlere saldırırlar.

Küçük bir sumru olup, büyüklükleri 21-25 cm, kanat açıklıkları 41-47 cmdir. Onun ince keskin gagası siyah bir uçla sarıdır ve bacaklarıda sarıdır. Kışın alın daha geniş bir şekilde beyazdır, gaga siyahtır ve bacak soluklaşmıştır.Erişkinler

BIYIKLI SUMRU

Boyut, siyah başlık, kuvvetli gaga (erkeklerde 25-27 mm, dişilerde daha kısa, kalın 29-34 mm) ve daha pozitif uçuş, bayağı veya kutup sumrusunu andırır ama kısa çatallı görünen kuyruğu ve koyu gri yukarı ve aşağı üreme kuş tüyleri, tipik olarak bataklık sumrularının karakteristikleridir. Yaz erişkininin, beyaz yanakları ve kırmızı bacakları ve gagası vardır.

Bu kuşun, birkaç coğrafi formu vardır, çoğunlukla boyut ve küçük kuş tüyü ayrıntılarıyla ayrılırlar. C.h. hybridus, Avrupa ve Asya'nın daha ılık parçalarında görülürler. Daha küçük-gagalı ve daha koyu C.h. delalandii doğu ve güney Afrika'da bulunur ve soluk renkli Cava adasındanAvustralya'ya görülen alt tür C.h. javanicustur.

Tropikal formlar yerleşiktir ama Afrika ve güney Asyalı kuşlar kışı güneyde Avrupa ve güney Asya'da geçirirler. Bu türün kuşları, iç bölge bataklıklarında kolonilerde görülürler, bazen bazı korumayı sağlayan karabaş martıların arasındadırlar.Chlidonias niger.jpg

KARA SUMRU

Erişkinlerin büyüklükleri 25 cm, kanat açıklıkları 61 cm, ağırlıkları ise 62 gr civarındadır. Kısa koyu renk bacakları ve bir kısa, 27-28 mm ölçülen neredeyse zayıf-görülen siyah gagaları vardır. Gaga uzun, incedir. Koyu gri bir arkaları, beyaz bir alınla siyah başları, boyunları (ara sıra erişkinde griyle kaplanır) ve karınları, siyah veya siyahımsı-kahverengi başlık ve hafif bir kahverengimsi-gri 'kare' kuyrukları vardır. Yüz beyazdır. Gözün önünde büyük karanlık üç köşeli bir yama vardır, ve yavrular göze çarpan bir beyaz renktir.

C.n. surinamensis olan Kuzey Amerikalı form, bütün kuş tüyü olarak Avrupalı formdan ayırt edilebilirdir ve bazıları tarafından ayrı bir tür olarak düşünülürler.Chlidonias leucopterus (Marek Szczepanek).jpg

AK KANATLI SUMRU

Yazda erişkin kuşların, kısa kırmızı bacakları ve kısa siyah bir gagası, siyah bir boynu ve karnı, çok koyu gri arkası, yavrularda çoğunlukla 'kare' olarak görülen hafif gri (neredeyse beyaz) kuyruk ve beyaz bir sağrı vardır. Yüz sarımsı renklidir. Kanatları ismini aldığı gibi çoğunlukla beyaz renklidir. İç kanat, kahverengi-uçlu örtü tüyleri ile grimsidir. Üreme dönemi harici kuş tüyünde, siyah olan yerler, beyaz veya soluk gri ile değiştirilir, birkaç siyahımsı tüy olmasına rağmen alt parçalar beyazdır. Baş, beyaz bir alınla siyahtır.
 


 

 
  Bugün 1 ziyaretçi (2 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=